Tenfu Tea College

Address: Pantuozhen, Zhangpuxian, Zhangzhou, Fujian, China

Zip Code: 363202

Tel: 86-596-3184047

Fax: 86-596-3184051

Email: tfttc@mail.tenfu.com

Website: http://www.tftc.edu.cn/